דף הבית >> רשיונות וביטוחים >> מידע נוסף >> תמצית נהלים למדריכי שטח ומובילי ג'יפים

למדריכים ,לג'יפיאים ולכול מי שיוצא לשטח.


מוגש לכם פנקס כיס, שמרכז בתוכו לקט מתומצת של נהלים.

בפנקס פרק אחד שמנחה אתכם כמדריכים!
פרק נוסף שהוא קובץ תדרוכים מיועד למשתתפים
זכרו: האחריות למשתתפים, אחריות כבדה! המשימה הראשונה במעלה - לשמור על חייהם ולהחזירם בשלום הביתה!

מטרת על: לשמור על חיי המשתתפים והמדריכים!!!

להלן מספר תזכורות למדריכים ולמשתתפים לשם אבטחת הפעילות!!!
1.    יש לקיים ביקורת "מפגעים" ו"סקר סיכונים" לפני כל פעילות
2.    הפעילות תחל רק בנוכחות מדריך שהוסמך לתפקידו. על המדריך להיות מצויד בטלפון נייד ומספרי טלפון לשימוש בשעת חירום.
3.    בפעילות רבת משתתפים בתוך מבנה ימצא מגיש עזרה ראשונה.
4.    יש לפסול פעילויות מסוכנות .
5.    לקראת יציאה לטיול חובה לעמוד מראש בנוהל מלא של תאום טיולים.
6.    הפחדות ומבחני אומץ אסורים
7.    הדאגה והאחריות למטיילים מתחילה לפני יציאתם ועד אחרי חזרתם בשלום לביתם בשלום.
8.    תאונות הדרכים הרבות והכבישים המסוכנים מחייבים אותנו להתנהגות נכונה וזהירה בהתאם לחוקי התנועה.
9.    אנו מונחים ע"י רשויות המדינה בתקנות והוראות שמטרתן לשמור על החיים והבריאות.

תמצית הוראות הביטחון והבטיחות    
1.    לפני כל פעילות יש לבנות תוכניות מפורטות ולטפל בה לפרטי פרטים בתשומת לב מעמיקה.
2.    קיימת חובה לפני כל פעילות לבצע הגדרת תפקידים בין המשתתפים.
3.    חובה לבצע תדרוכים ולפרט את הנחיות הבטיחות לפני תחילת כל פעילות.
4.    קיימת חובה להוציא רישיון לטיול /מחנה/פעילות (תאום בטחוני)   http://192.117.141.2/MokedTeva/website/mokedteva.new/ /teum/?teum=mainsys
5.    קיימת חובה לדאוג למתן עזרא ראשונה במידה ויידרש (מע"ר/חובש)
6.    בפעילויות משותפות ,אירוח אצל גופים,מול ארגונים ומוסדות ,יש לבצע ברור מקדים ולבחון מי המארגן? מי נושא באחריות ? מי אומר למי ? מה אחריות ממלא התפקידים ? שלנו שלהם ?
7.    באירועים המוניים וגדולים חובה להוציא רישיון מיוחד "רישיון אירוע" – האישור הינו אוסף של תאומים בכתב עם הגורמים הבאים: משטרה, מכבי אש, מד"א, התאום צריך לקחת בחשבון את ימי ההקמה והקיפול. באירועים רבי משתתפים קיימת הדרישה להוציא רישוי עסקים. במידה ומשלבים אירועי ספורט אחרים (סנפלינג, טרקטורונים, אופנועים) לאחר תחקיר וקבלת מסמכים מהחברות המפעילות.
8.    באירועים גדולים יש להקים מטה/חפ"ק/מפקדה שתפקידה לנהל את האירוע וכן לאיסוף מידע, נתונים, פרטי משתתפים, אירועים חריגים, טלפונים בחרום, הכנת תוכנית ותוכנית חלופית, משימות ומערך ביקורת.
9.    לעיתים נימצא במצבים שפתרונם לא מצוי בנוהל, אין הנחיה ברורה, אין פתרון פשוט, אין הגדרה, במצבים אלו נבצע ניהול סיכונים של סיכונים והסבירות לבצע את הפעילות.
10.    יש לערוך "סקר סיכונים בטיחותיים" לפני כל פעילות. יש להקפיד על בטיחות: בנהיגה, בציוד, בכלי עבודה וכו' .
11.    יש לערוך "סקר בטחון" לפני כל פעילות (חפץ חשוד, דמות חשודה זרים).
12.    יש לחזור ולרענן ולוודא נהלי בדיקת נוכחות וספירת משתתפים.
13.    במקרה חרום רפואי חשוב לפעול בקור רוח, לתת מענה רפואי ראשוני לנהל הזעקת עזרה ופינוי תוך השגחה על שאר המשתתפים.
14.    יש לשים דגש רב בנושא בטיחות וזהירות בדרכים: חציית כבישים, הליכה נכונה וכו' . רכבים: הנוהגים ברכב נדרשים לאחריות וזהירות רבה, הקפדה על מצב מכני תקין של הרכב, זהירות מעומס יתר, ערנות וריכוז בנהיגה, רישיון נהיגה בתוקף, תעודת ביטוח חובה בתוקף. הנהיגה בלילה דורשת משנה זהירות והקפדה יתרה.
15.    הרחצה בים ובבריכה, במקווה מים, שיט אבובים וכו' – הינן פעילויות שרמת הסיכון בהן גבוהה. יש ללמוד לפני כל סוג פעילות ימית, מהן חובות הבטיחות לפעול רק במקומות שהוכרזו והורשו לרחצה.
16.    חל איסור חמור לבצע פעילויות העלולות להפחיד ולסכן את המשתתפים.
17.    חל איסור חמור ומוחלט להשתמש, להחזיק או לבא במגע עם אבק שריפה, מגנזיום וכל חומר נפיץ ופירו טכני שהוא. האיסור כולל גם תחמושת צבאית נפלים וחפצים חשודים בשטח.
18.    ביטחון אישי – יש לשים לב לביטחונכם האישי בכל פעולה ופעילות, יש להקפיד לא ללכת או לנסוע לבדכם, יש להקפיד ולטייל באחריות, יש לעדכן על מיקומכם ועל הלו"ז היומי שלכם, דאגו להיות בקשר ולהצטייד במכשיר סלולארי, מכשיר קשר וברשימת טלפונים לשעת חרום.

סעיפים אלו הינם התמצית העיקרית של ההנחיות. על כל אחד ואחת להשקיע זמן ומחשבה: לקרוא, להבין, להתארגן ולתכנן. החמירו עם עצמכם מראש! אין מעמד נורא יותר לבשר בשורה רעה...      

תאום ורישוי
פעילויות רבות משתתפים טעונים רישוי עסק – יש לפנות לרשות המקומית למחלקת רישוי עסקים ולהגיש בקשה. יידרשו תאומים ואישורים מגורמי הביטחון, הבטיחות, הבריאות הפעילות תפתח רק לאחר קבלת הרישוי.

תמצית נהלים, הנחיות ותזכורות

לכל אירוע יש להכין:

תיק שיכיל:
+ תיאומים ואישורים
+ הזמנות
+ ממלאי תפקידים באירוע והגדרת אחריותם
+ רשימת משתתפים

פרק תחומי השמירה על החיים שיכיל:
•    אבטחה
•    בטיחות
•    ע"ר ופינוי
•    חובה להצטייד בטלפון סלולארי או מכשיר קשר ורשימת טלפונים לחרום
•    במידה ויש צוות נוסף יש לתדרך את הצוות בהנחיות הביטחון והבטיחות.
•    יש לבדוק נוכחות המשתתפים
•    לקראת ביצוע חניון יש לבצע בדיקה ותדרוך על כיבוי שרפה, חפץ חשוד פיגוע וכו' .
•    רצוי למנות בעלי תפקידים

תדרוך למדריך בטיול
אחד ממרכיבי הפעילות החשובים, החווייתיים והמהנים הינה – "הטיול" ננסה לתדרך אתכם ולהציע לכם דרך עבודה בנושא. נתדרך, נמליץ ונזהיר.

העקרונות המרכזיים של פעילות זאת הם שניים:

•    פעילות בדגש לחוויה חיובית ומשמעותית
•    השקעה בלתי מוגבלת..

איך בונים טיול?

התכנון המקדים:
•    תכנון הפעילות מראש ולא ברגע האחרון
•    יש לקיים סיור מוקדם באזור ולהכירו היטב.
•    עליכם לבנות לו"ז מציאותי תוכנית מעניינת וגם חינוכית.
•    חל איסור על הפחדות פגיעה בכבוד וכו' .
•    ארגנו ציוד מתאים (תיק ע"ר ,אמצעי תאורה וכו' ).
•    עדכנו את המשתתפים לגבי פעילות מיוחדת – שעת חזרה הביתה טלפונים וכו' .
•    במידה והנך מדריך לבד, דאג לצרף אליך (במידת האפשר) מלווה אחראי שיוכל לסייע לך.

התדרוך לקראת 
•    לפני הטיול תדרכו את המשתתפים לקראת, תציינו שעת חזרה, בקשו מהם להביא ציוד מיוחד. שכפלו להם דף המסביר את הפעילות וההתארגנות לקראתה.
•    לפני היציאה לטיול יש לפקוד את המשתתפים ולנהל רישום מסודר ולתדרך אותם – התנהגות, משמעת, מפגעים, חציית כבישים, התנהגות באובדן דרך וכו' .
•    יש לנהל רשימה שמית.
•    במידה ומצטרפים אליכם מלווים יש לדאוג שהם יהיו שוטפים בתדרוך, יכירו את הפעילות הוראות הביטחון והבטיחות הנוגעות לה ואת הגדרת תפקידם.

ביטחון בטיחות וחרום
•    דע מראש איך להזעיק עזרה סלולארי, מכשיר קשר, טלפון וכו' .
•    דע מי להזעיק מד"א מכבי אש וכו' .
•    חציית כביש – כינוס הקבוצה, תדרוכה, בדיקת כביש פנוי וידוי נוסף וחציה.

הדלקת אש: (אסון הכרמל מחייב אותנו למשני זהירות!)
•    יש לדאוג שהדלקת האש תתבצע במרחק של 10 מטר לפחות מהמשתתפים.
•    יש לדאוג לאמצעי כיבוי מידיים (מים, מטף, שמיכה וכו' )
•    יש איסור על הדלקת אש בהמצאות חומרים נפיצים ובנזין.
•    יש למנות אדם שתפקידו להדליק את האש ולכבותה.

התגנבות יחידים
•    יש להכיר ולסרוק ביסודיות את הדרך בה נוסעים ולוודא שאין בה סכנות בטיחותיות.
•    יש לדאוג שנהגים/משתתפים מפוחדים ילוו ע"י המדריך באופן אישי.
•    יש להצטייד בתיק ע"ר, פנס, מים  (1.5 ליטר לפחות לאדם), טלפון נייד, מכשיר קשר, רשימת טלפונים ניידים וטלפונים חשובים.
•    אין לטפס על עצים.
•    אין לקיים שום פעילות על דרך מעבר רכב.

לינה במבנה הפעילות
•    הלינה דורשת נוכחות המדריך ועמידה בכל הנהלים.

הנחיות למטייל
•    מוביל הטיול יהיה אדם המכיר את השטח ומסוגל להוביל אותו.
•    יש לדאוג לכמות מספקת של מי שתייה. אין לשתות ממקורות מים בשטח (בארות, בורות וכו' ).
•    שטח מגודר ומסומן במשולשים אדומים או בשלטי אזהרה צהובים עם כתובת "זהירות מוקשים" הוא שטח ממוקש, הכניסה לשטח זה אסורה בהחלט. ככלל אין להיכנס לשטחים מגודרים.
•    אין לגעת בחומרי נפץ, תחמושת וחפצים חשודים. עליך להרחיק את המטיילים מחפצים אלו.
•    היזהרו משיטפונות בנחלים בעונות הגשמים. אין לחצות נחלים גואים ברכב או ברגל.
•    יש להיזהר מהבערת אש בשדות, מפגיעה בעתיקות או בפרחי בר מוגנים.
•    יש להתייחס בכבוד לתושבים ולהימנע מפגיעה ברכושם.
•    הרחצה במקווה מים טבעיים אסורה בהחלט. רחיצה בחופי הים תעשה ביום, בחוף מוכרז ובהשגחת מציל.
•    במידה ונתקלתם בבעיות ביטחוניות או בטיחותיות חמורות יש לדווח מיד לתחנת המשטרה הקרובה ביותר.

הערכות המדריך – הדרכה והסברה
•    שיחה מקדימה עם המשתתפים.
•    להכין דפי הדרכה: הפעלות, אגדות, תצפיות וכו' .
•    יש להסביר טכנית כיצד משלמים לפעילות.
•    במידה ועורכים פעילות תרבותית בחניון הלילה יש לארגן שירונים כלי נגינה ולהיעזר במשתתפים.
•    יש לקיים הסברה בחניונים רגישים שנושאה שמירה על הרכוש.
•    לעדכן רשימת ציוד חובה ומומלץ.
•    תרמיל חכם למדריך: פנסים, גפרורים, נרות ושקיות נייר, מעט ציוד ע"ר בסיסי, נייר טואלט, שמיכה, פותחנים, סוכריות, מפת סימון שבילים, מים, טלפון סלולארי, סוללה טעונה נוספת,  מכשיר קשר.

ציוד בסיסי שיש להביא לטיול
•    כובע רחב שוליים
•    נעלי הליכה נוחות
•    בגדים קצרים ליום, בגדים ארוכים ללילה
•    נעלי פלסטיק לרחצה
•    שק שינה וציוד שינה
•    פנס
•    כלי מים
•    קרם הגנה מהשמש
•    מעיל רוח
•    שקיות אשפה גדולות
•    מטיילים הצורכים תרופות באופן קבוע מתבקשים לדאוג לכמות מספקת
•    בגד ים לפעילות מים

נהלי מחנה
•    חובה לבצע תדריך עם הגעת המטיילים לחניון. כיבוי שרפות, איתור חפץ חשוד, פיגוע וכו' .
•    הקפידו להסתכל על רשימת המטיילים ולוודא תזוזה של כל אחד מאזור החניון ווידוי חזרתו.
•    את הפעילויות תכננו מראש כך שתהייה יכולת לקיימם.
•    יש להקפיד על הניקיון בכול מקום שבו אתם נמצאים, שטח החניון, איזור האכילה.
•    בזמן האוכל רצוי לוודא נוכחות כולם שיש מקום ואוכל שנאכל בתאבון.
•    יש לתדרך את המטיילים בכל שלב...
•    אין להתקרב לשטח מגודר בקרבת המחנה.
•    יש לשים לב להימצאות זר...
•    מזג האוויר והאינטנסיביות גורמים לאיבוד נוזלים רב, יש לתדרך את המטיילים בשתייה מרובה.
•    אין להפוך אבנים מחשש לבעלי חיים מסוכנים.
•    לפני כניסה לשק"ש, חבישת כובע, נעילת נעליים או בחירת נקודת שינה, יש לוודא אי הימצאותם של בע"ח בתוכם ובסביבתם הקרובה.
•    מקומות הלינה יהיו נקיים מעשבים.
•    איקליפטוסים הוגדרו כעץ מסוכן אין לישון בקרבתם.
•    מיכלי בנזין וסולר לא יהיו בצבעים דומים ולא יאוכסנו ביחד.
•    רצוי שרכבים לא יסתובבו בשטח המחנה.
•    במידה ורכב כן נוסע בתוך המחנה חייבים בהכוונה לפנים ולאחור

הגשת עזרה ראשונה
1.    עם קיים חשש לפגיעת גב או צוואר אין להזיז את הנפגע עד להגעת חובש/רופא.
2.    כל פינוי לבה"ח יעשה לפי כל הנהלים.
3.    פינוי דחוף יתבצע בעזרת רכב של אחד המטיילים.

זכור
במקרה פציעה ופגיעה בנפש קודם כל יש להחיש עזרה רפואית ולהגיש את הטיפול הטוב ביותר לנזקק, ובמקביל כשהדחוף טופל לקחת החלטה לפינוי כן/לא.


עזרה, חילוץ, מסוק?

כאן דרוש שיקול דעת...
•    אירוע קל יטופל חובש או מע"ר והפינוי עצמאית לגורמי הרפואה או בית חולים.
•    באירוע "חמור" לרשותכם חדר מצב טיולים שיכול לסייע לכם (ובמקרה של סכנת חיים) באזעקת מסוק חילוץ 02-6222211.

נוהל הזמנת אמבולנס
מפעם לפעם באירועי חרום שונים בהם נפצע מטייל או כל אחד אחר, אנו מוצאים את עצמנו מתלבטים האם נחוץ להזמין אמבולנס?

יש לבטל את הדילמה הכספית. הזמנת אמבולנס שלא מ"סיבה מוצדקת" (כפי שמוגדר ע"י קופות החולים) כרוכה בעלות שולית. לעיתים אנו חשים כי "המקרה" אינו חמור וניתן להגיע לבית החולים/קופת חולים בעזרת הרכב או מונית.

הזמנת אמבולנס לפינוי תתחייב כאשר מתקיים אחד מהמקרים הבאים
•    איבוד הכרה.
•    הפסקת נשימה.
•    הפסקת פעילות הלב.
•    אובדן דם משמעותי.
•    הכרה מעורפלת אצל חולי סכרת.
•    פגיעת ראש רצינית.
•    פרכוסים ו/או התקף אפילפסיה חמור.
•    פגיעת גב חזקה.
•    חשד לשאיפת עשן.
•    קוצר נשימה חריף.
•    תגובה אלרגית חריפה.
•    חשד לשתיית נוזל רעיל.
•    חשד להכשת נחש.
•    נפילה מגבה.
•    ובכל מקרה של ספק – אין ספק.

חוק הבריאות הממלכתי קובע כי בכל מקרה שבו יאושפז חולה/נפגע יוחזר החזר מלא מטעם קופות החולים. בנוסף ביטוחים משלימים מרחיבים את ההחזרים.  

הסכנות בפעילות בקיץ
עליך לחשוב על סכנה, יתכן שישנן עוד...
עליך למצוא דרך להקטין את הסכנות, לבצע מעשים ממשיים, להורדת הסיכון והפיכתו לסיכון סביר !
לדוגמא: הפיתרון לסכנת התייבשות הינו הקפדה ופיקוח על שתייה מרובה במהלך הפעילות.

•    התייבשות – עקב חוסר שתייה/טמ"פ גבוהה/מכת חום.
•    טביעה – במקורות מים/בים/בברכה/בגבים.
•    דריסה – בנסיעת רכב.
•    ירידה (מדרון) נפילה – בירידה תלולה מגבעה, בתוך נקיק, בנחל, במצוק.
•    הכשה/עקיצה – מעקרב, מנחש, מדבורה, מחרקים בשטח.
•    אלימות.
•    פח"ע
•    תאונה ברכב – הנהג עייף, תנאי הדרך קשים.
•    מחלה – מחלה, הדבקה, סיבוכים.
•    טיפול רפואי בעייתי – פציעה, מחלה שלא טופלה נכון.
•    התחשמלות.
•    כוויות מהשמש – ללא תכשיר הגנה, עצירה לא במקום מוצל.
•    סמים ואלכוהול.
•    דרדור אבנים – תוך כדי נסיעה/הליכה במסלול.
•    כוויות.
•    אובדן דרך – מטייל נשאר בשטח.
•    חוסר בתקשורת בחרום, קבלת סיוע דחוף.
•    רגישות רפואית שלא מדווחת.
•    החלקה וחבלה.

זהירות מפני נחשים בתקופת הקיץ
א.    במדינת ישראל ישנם כ – 41 מיני נחשים רק תשעה מהם ארסיים. הנחש הארסי הנפוץ ביותר הוא 'הצפע המצוי', נחש זה מאופיין בראש משולש כתם בצורת V בצבע חום על הראש, לאורך הגוף מעוינים שחלקם הפנימי חום חלק על רקע צבע גוף חום בהיר. אישוניו אליפטיים והוא בעל שתי שיני ארס קדמיות המשאירות שני סימני הקשה.
ב.    בחודשים מאי יוני מתחילים הנחשים להתעורר משנת החורף שלהם כשעיקר שעות פעילותם היא עם רדת החשיכה ועד לשעות הקטנות של הלילה. אך כשמתחיל מזג האוויר החם של הקיץ, הנחשים פעילים גם בשעות היום. בעיקרון אין לסייג שעות פעילות לנחשים...
ג.    בפעילות טיולים, בחניונים, בפרדסים, במטעים, חורשות ובוסתנים, יש להקפיד על הליכה בנעלים סגורות. נחשים נפוצים מאוד במטעי זיתים עתיקים, בוסתנים ובריכות.
ד.    בזמן הליכה רגלית יש להימנע מלהיכנס לאזורים סבוכים (רק עם נעלים סגורות).
ה.    יש לבדוק כל עץ שנשענים עליו ובמיוחד בהסתעפויות של ענפים מקום בו אוהבים הנחשים לשהות.
ו.    יש להימנע מהכנסת ידיים ואצבעות למחילות בסלעים, לנקיקי סלע, בורות באדמה למבוכים של ארגזים, קופסאות ואפילו לשקי שינה ותרמילים בשדה.
ז.    במהלך שינה בשטח יש להקפיד על: בדיקת שק השינה טרם כניסה אליו, בדיקת נעליים ותיקים עם בוקר או אחרי הפסקה ארוכה בטרם מחדשים את התנועה והפעילות. יש להקפיד ככל האפשר על סגירת תיקים ואכסנתם גבוהה ככל שניתן.
ח.    יש להימנע מהרמת גרוטאות, אבנים גדולות, להימנע ככל האפשר מכניסה לשדה (ברגל) עם עשב גבוה, סבך, קוצים וכדמה.
ט.    באזור של שהייה ארוכה יש לנכש עשבים ולנקות את השטח ככל שניתן.

פעולות מיידיות שיש לעשות במידה ומזהים נחש!!!
א.    יש להתנהג בשקט ולא לעשות תנועות פתאומיות (בניגוד לדחפים הפנמיים).
ב.    הנחש מאוים ע"י האדם ולכן יתקוף כאשר ירגיש מאוים.
ג.    יש לתת לנחש למצוא לעצמו דרך מילוט, ואז לסגת לכיוון הפוך מתנועתו.
ד.    אין לנסות לתפוס את הנחש או לגעת בו – יש לתת לו למצוא את דרכו.

פעולות עזרה ראשונה לאחר הכשת נחש
הערה: סימני הכשה וכאבים קלים הם תוצאה של הכשת נחש גם שאנו ארסי.

סימנים להכשה: אודם במקום, נפיחות מקומית, כאב מקומי, בצקת.

סימנים כלליים: חולשה כללית, סחרחורת, דופק מואץ, שינויים בלחץ דם, הזעה מרובה.

א.    יש לדאוג לפינוי מיידי למוקד פינוי רפואי בכל מקרה של חשד להכשה.
ב.    הטיפול הראשוני חייב להינתן על ידי מי שהוסמך לכך וצריך לכלול:
•    השכבת הנפגע והרגעתו.
•    יש לקבע את האיבר שהוכש כדי למנוע תזוזה של האבר וזאת כדי שהארס לא יתפשט. יש לשטוף במים בלבד את מקום ההכשה.
•    אין לחתוך את המקום, אסור למצוץ את הדם ממקום ההכשה.
•    אסור לבצע חסימת עורקים.
•    אסור לרוץ מאחר והריצה מזרזת את זרימת הארס בגוף.
•    אסור לשים קרח על מקום ההכשה.
•    אסור לקחת משכך כאבים ואסור לשתות שתייה חריפה.
•    יש להסיר מהנפגע תכשיטים טבעות, צמידים ושעון – לפני שמתפתחת בצקת.
•    אין למרוח שום תכשיר על מקום הפגיעה – מגדיל נזק מקומי.

יש לכלול הנחיות אלו במסגרת הכנה לפעילות קיץ בשטח, בחניונים ובטיולים.
     

תדריך לנושא כלי ירייה
זכור!
כלי ירייה הוא אמצעי קטלני! השימוש בו עלול לסכן את חייו או את שלמות גופו של מי שהירי כוון אליו והסובבים אותו.
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הנדרשת, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב ושלב משלבי האירוע ותופסק במיידי כשפסקה התקיפה, ואין עוד סכנת חיים מיידית ומוחשית.
עם סיום הירי יש להגיש טיפול רפואי לנפגע וזאת לאחר שנבדק שלא נקפת סכנה מצידו. יש לבודד את איזור הירי, לדווח לכוחות הביטחון ולערוך סריקה לאיתור נפגעים או נזק לרכוש.

בטיחות בנשק
•    הנשק יהיה צמוד לנושא כלי הירייה ולא יועבר לאיש לשם שימוש או לכל מטרה אחרת.
•    אסור לכוון את כלי הירייה בין אם הוא טעון ובין אם אינו טעון לעבר בני אדם.
•    אין לדרוך את הנשק או להכניס כדורים לבית הבליעה אלא אם מתכוונים לפתוח באש.
•    אין להשאיר את הנשק ללא השגחה ויש לנקוט במשני זהירות בקרבת ילדים.
•    בשעות הלילה יהיה הנשק צמוד לנושא כלי הירייה במקום הלינה.
•    במקלחת, בשירותים ימצא הנשק בהשגחה מאובטחת לחגורת המכנס.
•    נושא כלי הירייה יהיה מצויד ברישיון לנשיאת נשק, קיום מטווח, הוראות פתיחה באש.

הוראות פתיחה באש
•    השימוש בכלי ירייה מותר, אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שבוצעה באמצעות נשק חם או קר, ושנשקפת סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו.
•    השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
•    פתיחה באש תעשה כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
•    לצורך הדיפת התקיפה שמסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע בו כך שיימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה התקיפה. אם ניתן לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין יותר סכנת חיים.
•    פתיחה באש תבוצע כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע, הנמצאים בטווח האש.
•    אם נמלט התוקף עם כלי נשקו והוא עדיין מסכן חיים, ניתן לירות לעבר רגליו, ובמידה ואין בכך כדי לסכל את הסיכון – לעבר גופו, כדי למנוע את המשך התקיפה או למנוע סיכון חיי אחרים במהלך בריחתו. אם נמלט התוקף בלא נשק אין לירות בו.
•    אין לפתוח באש לשם הגנה על הרכוש כאשר לא מתלווה לעברת הרכוש סכנת חיים.

סיכום
מלאכת מניעת הסיכון והכשל היא מלאכה מורכבת ואחראית וחשובה מאין כמוה. מה לנו הצלחה באירוע, בפעילות ובטיול אם נדרש "לשלם מחיר" בבריאותו של חבר או חלילה בחייו.
על כך חובה עלינו להתמודד כל העת עם המוסתר מן העין או דווקא עם המובן מאליו. זאת עשייה קבועה ומתמשכת שאסור לנו לנוח ממנה.


                                                                              שלכם – יקי

נ.ב.
ליקטתי עבורכם חומר רב ערך זה מתחום עיסוקי, חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ומהניסיון הרב בתחום השטח.
מקווה אני שהוא ישמש לכם עזר רב.  
   
 
 


ג'יפ חיון

jeep.hayun@gmail.com 

משה - 052-2660759 

רמי - קופי טל 053-4242739

 | 

 | 

 |